Accessibility Links

National 1

5 films

A competition section with shorts and documentaries made by Albanian filmmakers from around the world, most of them premiering at DokuFest.

Available to view online only in Germany, Switzerland and Sweden from 6-14 August, 2021.

Programi konkurrues me filma të shkurtë dhe dokumentarë të realizuar nga kineastë shqiptarë nga e gjithë bota, shumica e tyre shfaqen premierë në DokuFest.

I disponueshëm online vetëm në Gjermani, Zvicër dhe Suedi nga data 6-14 Gusht, 2021.

Content included in this bundle

We,…-Wir,… (2020)
Documentary 23min
Fan Noli Street - Rruga Fan Noli (2020)
Fiction 15min
Those Who Drown Cling to Foam - Kush mytet kapet për shkume (2020)
Animation 4min
When it left, death didn't even close our eyes - Kur Mbaroi, Vdekja as qe na mbylli syte (2020)
Documentary 14min
Beyond the Dream (2020)
Documentary 20min