Accessibility Links

National 3

6 films

A competition section with shorts and documentaries made by Albanian filmmakers from around the world, most of them premiering at DokuFest.

Available to view online only in Germany, Switzerland and Sweden from 6-14 August, 2021.

Programi konkurrues me filma të shkurtë dhe dokumentarë të realizuar nga kineastë shqiptarë nga e gjithë bota, shumica e tyre shfaqen premierë në DokuFest.

I disponueshëm online vetëm në Gjermani, Zvicër dhe Suedi nga data 6-14 Gusht, 2021.

Content included in this bundle

Dur Gur Mur (2021)
Documentary 8min
I Have Never Been on an Airplane (2020)
Documentary 8min
Mardhë (2021)
Animation 4min
Survival and School - Mbijetesa dhe shkolla (2021)
Documentary 19min
The White Sheets - Çarçafët e bardhë (2020)
Documentary 5min
Vozitësi - Driver (2021)
Fiction 23min