Accessibility Links

All Light, Everywhere (2021)

Documentary 1h 45m

All Light, Everywhere is an exploration of the shared histories of cameras, weapons, policing, and justice. As surveillance technologies become a fixture in everyday life, the film interrogates the complexity of an objective point of view, probing the biases inherent in both human perception and the lens.

All Light, Everywhere është eksplorim i historive të përbashkëta të kamerave, armëve, patrullimit dhe drejtësisë. Teksa teknologjitë mbikëqyrëse bëhen konstante në jetën e përditshme, filmi heton kompleksitetin e një pikëpamje objektive, duke kontrolluar animet e pandara edhe në perceptimin njerëzor edhe në lente.

Director

Theo Anthony

Producer

Sebastian Pardo

Producer

Riel Roch Decter

Cinematographer

Corey Hughes

Editor

Theo Anthony

Sound

Udit Duseja

Language

English

Subtitles

Albanian, English

Country

United States