Accessibility Links

Community Gardens - Kolektyviniai Sodai (2019)

Fiction 15min

Patriarchal masculinity seems to catch its last breath in the sun. A story about a cold relationship between a father and his son. Their bond, plagued by indifference, disintegrates completely.

Mashkullorësia patriarkale duket se po kap frymën e saj të fundit në diell. Një histori për një marrëdhënie të ftohtë në mes të babit dhe të birit. Lidhja e tyre, e lënduar nga indiferenca, shpërbëhet tërësisht.

Language

Lithuania

Subtitles

Albanian, English

Country

Lithuania