Accessibility Links

Fan Noli Street - Rruga Fan Noli (2020)

Fiction 15min

In a peaceful neighborhood life is quiet, but a traumatic past promises to change lives of people that live there, forever.

Në një lagje të patrazuar jeta është e qetë, por një e shkuar traumatike premton t’i ndryshojë përgjithmonë jetët e njerëzve që jetojnë atje.

Director

Jehona Berisha

Producer

Milot Hoxha

Cinematographer

Rado Gogoski

Language

Albanian

Country

kosova