Accessibility Links

Faya Dayi (2021)

Documentary 2h 0m

Ethiopian legend has it that khat, a stimulant leaf, was found by Sufi Imams in search of eternity. Inspired by this myth, Faya Dayi is a spiritual journey into the highlands of Harar immersed in the rituals of khat, a leaf that Sufi Muslims chewed for religious meditations – and Ethiopia’s most lucrative cash crop today. Through the prism of the khat trade, Faya Dayi weaves a tapestry of intimate stories of people caught between violent government repression, khat-induced fantasies and treacherous journeys beyond their borders, and offers a window into the dreams of the youth who long for a better life.

Legjenda etiopiane thotë se Khat, një gjethe stimuluese, ishte gjetur nga imamët sufi në kërkim të përjetësisë. I frymëzuar nga ky mit, Faya Dayi është një udhëtim shpirtëror në vendin malor të Hararit të zhytur në ritualet e khat-it, gjethes të cilën myslimanët sufi e përtypnin për meditime fetare – dhe kultura më fitimprurëse e Etiopisë sot. Përmes prizmit të tregtisë së khat-it, Faya Dayi thur tapicerinë e historive intime të njerëzve të zënë në mes të shtypjes së dhunshme të qeverisë, fantazive të nxitura nga khat-i dhe udhëtimeve të pabesa përtej kufijve të tyre, dhe ofron një dritare për në ëndrrat e rinisë që lëngojnë për një jetë më të mirë.

Director

Jessica Beshir

Producer

Jessica Beshir

Cinematographer

Jessica Beshir

Sound

Tom Efinger

Language

Oromo

Subtitles

Albanian, English

Countries

Ethiopia, United States, Qatar