Accessibility Links

Feast (2021)

Documentary 1h 23m

Based on the infamous Groningen HIV case, in which three men drugged other men and infected them with their own HIV-infected blood, Feast is a bold and provocative film that skillfully reflects the questions of life, death and morality that have emerged from one of the most disquieting stories in contemporary Dutch life. Unfolding over seven individual vignettes, each directed by Tim Leyendekker but shot in collaboration with a diverse range of cinematographers, Feast blends reportage and surrealism, disbelief and empathy to unpack the repercussions and reverberations of a singularly shocking series of events.

Bazuar në rastin famëkeq me HIV Groningen, në të cilin tre burra drogonin burra të tjerë dhe i infektonin ata me gjakun e tyre të infektuar me HIV, Feast është një film i guximshëm dhe provokues që me shkathtësi reflekton për pyetjet e jetës, vdekjes dhe moralit që kanë dalë nga një prej historive më shqetësuese holandeze. Duke e shpalosur përgjatë shtatë skicave individuale, secila e drejtuar nga Tim Leyendekker por i xhiruar në bashkëpunim me një varg të llojllojshëm të regjisorëve, Feast e ndërthur reportazhin dhe surealizmin, mosbesimin dhe ndjeshmërinë për të shpaketuar zmbrapsjen dhe jehonat e serive të ngjarjeve të rralla tronditëse.

Director

Tim Leyendekker

Producer

Tim Leyendekker

Producer

Koert Davidse

Producer

Marc Thelosen

Cinematographer

Aafke Beernink

Cinematographer

Adri Schrover

Cinematographer

Benito Strangio

Cinematographer

Boris van Hoof

Cinematographer

Reinier van Brummelen

Editor

Matte Mourik

Language

Dutch

Subtitles

Albanian, English

Country

Netherlands