Accessibility Links

Flesh - Carne (2019)

Animation 12min

Rare, medium rare, medium, medium well and well done. Through intimate and personal stories, five women share their experiences in relation to the body, from childhood to old age.

Pak i bërë, i bërë mesatarisht, mesatar, mesatarisht mirë dhe i bërë mirë. Përmes historive intime dhe personale, pesë gra ndajnë përvojat e tyre në raport me trupin, nga fëmijëria deri në moshë të vjetër.

Director

Camila Kater

Producer

Chelo Loureiro

Producer

Livia Perez

Cinematographer

Samuel Mariani

Music

Julia Teles

Language

Portuguese

Subtitles

Albanian, English

Countries

Brazil, Spain