Accessibility Links

Her Socialist Smile (2020)

Documentary 1h 33m

An experimental documentary essay on the political imagination of iconic humanitarian, author, and advocate for the blind Helen Keller. World famous by the age of 8 for having learned how to read and communicate through the finger alphabet, indelibly dramatized in William Gibson’s play The Miracle Worker, Helen Keller (1880-1968) remained for the course of her 87 years the most revered blind-deaf woman on the planet. Largely omitted or minimized within the voluminous literature her life generated however was the fact that Keller had become, by time she reached her thirties, a committed believer in the principles of Socialism. The product of years of research, Her Socialist Smile resurrects the radical Keller, serving as a rousing reminder that Keller’s undaunted activism for labor rights, pacifism, and women’s suffrage was philosophically inseparable from her battles for the rights of the disabled.

Një dokumentar eseistik eksperimental mbi imagjinatën politike të humanistes ikonike, shkrimtares dhe përkrahëses së të verbërve Helen Keller. E njohur botërisht në moshën 8 vjeçare për mësimin e leximit dhe komunikimit përmes alfabetit të gishtërinjve, e dramatizuar në mënyrë të pashlyeshme në shfaqjen e William Gibson The Miracle Worker, Helen Keller (1880-1968) gjatë jetës së saj prej 87 vitesh mbeti gruaja e verbër-shurdhër më e nderuar në planet. E minimizuar apo e lënë jashtë literaturës voluminoze në masë të madhe, jeta e saj megjithatë ishte fakt se Keller duhet të bëhej, në kohën kur arriti të tridhjetat, një besimtare e përkushtuar në parimet e socializmit. Produkti i viteve të tëra hulumtimi, Her Socialist Smile ringjall Kellerin radikale, duke shërbyer si kujtesë këndellëse se aktivizmi i patrembur i Keller për të drejtat e punës, pacifizmin, dhe të drejtën e grave për të votuar në aspektin filozofik ishte e pandarë nga betejat e saj për të drejtat e personave me aftësi të kufizuar.

Director

John Gianvito

Producer

John Gianvito

Cinematographer

John Gianvito

Editor

John Gianvito

Language

English

Subtitles

Albanian

Country

United States