Accessibility Links

I Am Greta (2020)

Documentary 1h 38m

The story of teenage climate activist Greta Thunberg is told through compelling, never-before-seen footage in this intimate documentary from Swedish director Nathan Grossman. Starting with her one-person school strike for climate action outside the Swedish Parliament, Grossman follows Greta - a shy schoolgirl with Asperger’s – in her rise to prominence, and her galvanizing global impact as she sparks school strikes around the world. The film culminates with her astonishing wind powered voyage across the Atlantic Ocean to speak at the UN Climate Action Summit in New York City.

Në këtë dokumentar intim nga regjisori suedez Nathan Grossman përmes materialit imponues, të paparë ndonjëherë, tregohet historia e aktivistes adoleshente të klimës Greta Thunberg. Duke filluar me grevën individuale shkollore për veprim klimatik jashtë Parlamentit Suedez, Grossman ndjek Gretën – një vajzë e turpshme me sindromën Asperger – në ngritjen e saj për të dominuar, si dhe ndikimin e saj nxitës global teksa nxit greva shkollore përreth botës. Filmi kulmon me udhëtimin e saj habitës me fuqinë e erës nëpër Oqeanin Atlantik për të folur në Samitin e OKB për Veprime Klimatike në Nju Jork.

Director

Nathan Grossman

Producer

Cecilia Nessen

Producer

Fredrik Heinig

Cinematographer

Nathan Grossman

Languages

Swedish, English

Subtitles

Albanian, English

Country

Sweden