Accessibility Links

I Have Never Been on an Airplane (2020)

Documentary 8min

Three young people from Prishtina discuss what’s it like to not be able to travel due to visa liberalization issues in Kosovo and what it means for them to have never been on an airplane.

Tre të rinj nga Prishtina diskutojnë se si është të mos jesh në gjendje të udhëtosh për shkak të problemeve me liberalizimin e vizave në Kosovë dhe çka do të thotë për ta që të mos kenë hipur kurrë në aeroplan.

Director

Redon Kika

Producer

Alush Gashi

Producer

Eljesa Beka

Producer

Ilir Hasanaj

Producer

Vigan Nimani

Producer

Berat Safçiu

Cinematographer

Valmira Rashiri

Cinematographer

Redon Kika

Sound

Blend Bytyqi

Language

Albanian

Country

kosova