Accessibility Links

Inside the Red Brick Wall - 理大圍城 (2020)

Documentary 1h 28m

The Anti-ELAB Movement came to a horrifying peak in mid-November at the Hong Kong Polytechnic University. When protesters blocking the Cross-Harbour Tunnel retreated to the University, the police surrounded the area and put the school in a lockdown. Anxious citizens made various rescue attempts, but could barely go near the campus. Meanwhile, within those red brick walls, the camera captured the trapped protesters’ desperation and determination.

Lëvizja Anti-ELAB arriti në një pik tmerrues në mes të nëntorit në Universitetin Politeknik të Hong Kongut. Kur protestuesit që bllokonin Tunelin Cross-Harbour, u tërhoqën në universitet, policia rrethoi zonën dhe e mbylli shkollën. Qytetarët e shqetësuar bënë disa përpjekje shpëtimi, por mezi afroheshin afër kampusit. Ndërkohë, brenda atyre mureve me tulla të kuqe, kamera kapi dëshpërimin dhe vendosmërinë e protestuesve të kapur.

Languages

Cantonese, English

Subtitles

Albanian, English

Country

Hong Kong