Accessibility Links

It Wasn't the Right Mountain, Mohammad (2019)

Animation, Fiction 29min

God, Abraham, Isaac, a lost shepherdess and a herd of antelopes (in the rile of the Ram) appear in this ancient tale which has been transposed to a new digital world; a world in which no one is innocent and where the things which we search for – and eventually find – are destined to be lost again.

Zoti, Abrahami, Isaku, një bareshë e humbur dhe një kope antilopash (në inatin e Ramit) shfaqen në këtë rrëfim antik i cili është zhvendosur në një botë të re digjitale; një botë në të cilën askush nuk është i pafajshëm dhe ku gjërat që kërkojmë – dhe në fund i gjejmë – janë të paracaktuara të humbasin përsëri.

Director

Mili Pecherer

Cinematographer

Mili Pecherer

Editor

Jean Hubert

Editor

Mili Pecherer

Sound

Arno Ledoux

Language

Hebrew

Subtitles

Albanian, English

Country

France