Accessibility Links

Mardhë (2021)

Animation 4min

Beti, a woman in her late forties, together with her family, is deported by Serbian security forces from her home in the capital of Kosovo to the border village of Bllacë. With war breaking out in 1999, her story of survival is stitched together as the world she knew disintegrates. The seemingly endless cycle of cruelty Beti endures on her journey to a safe haven becomes a collective story of survival.

Beti, një grua në të dyzetat, depërtohet bashkë me familjen e saj nga shtëpia e tyre në kryeqytetin e Kosovës nga forcat e sigurimit serb për në fshatin kufitar Bllacë. Me luftën që shpërtheu më 1999, historia e saj e mbijetesës thuret teksa shpërbëhet bota që njihte ajo. Siç duket cikli i pafund i mizorisë që përjeton Beti gjatë udhëtimit të saj drejt një strehe të sigurt shndërrohet në histori kolektive të mbijetesës.

Languages

Albanian, English, Serbian

Subtitles

Albanian, English

Country

kosova