Accessibility Links

Radiograph of a Family (2020)

Documentary 1h 22m

I am the product of Iran’s struggle between secularism and the Islamic ideology. My parents’ love story takes us from the Shah era to the Islamic Revolution and the hardships during the Iran-Iraq War, up to the present day – all in our home in Tehran. In my childhood, I was constantly forced to choose between my parents; each day, I endured imposition from one side and acceptance from the other.

Unë jam produkti i luftës së Iranit në mes të sekularizmit dhe ideologjisë islamike. Historia e dashurisë së prindërve të mi na merr nga epoka Shah në Revolucionin Islamik dhe vështirësitë gjatë luftës Iran-Irak, deri te dita e sotme – të gjitha në shtëpinë tonë në Teheran. Në fëmijërinë time, unë vazhdimisht isha i detyruar të zgjedh në mes të prindërve të mi; secilën ditë, unë duroja imponime nga njëra anë dhe pranim nga ana tjetër.

Languages

French, Persian

Subtitles

Albanian, English

Countries

Norway, Iran, Switzerland