Accessibility Links

Rock Bottom Riser (2021)

Documentary 1h 10m

As lava continues to flow from the earth’s core on the island of Hawaii – posing an imminent danger – a crisis mounts. Astronomers plan to build the world’s largest telescope on Hawaii’s most sacred and revered mountain, Mauna Kea. Based on ancient Polynesian navigation, the arrival of Christian missionaries and the observatory’s ability to capture the origins of the universe, a survey about the influence of settler colonialism, the search for intelligent life, and the discovery of new worlds as we peer into our own planet’s existence.

Teksa llava vazhdon të rrjedhë nga bërthama e tokës në ishullin e Havait – duke shkaktuar rrezik të pashmangshëm – kriza rritet. Astronomët planifikojnë të ndërtojnë teleskopin më të madh në botë në malin më të shenjtë dhe më të nderuar të Havait, Mauna Kea. Bazuar në orientimin antik të Polinezisë, arritjen e misionarëve të krishterë dhe aftësisë së vëzhgimit të origjinës së universit, një hulumtim për ndikimin e kolonializmit të kolonëve, kërkimi për jetë inteligjente, dhe zbulimi i botëve të reja teksa dalim në ekzistencën e planetit tonë.

Director

Fern Silva

Producer

Fern Silva

Cinematographer

Fern Silva

Editor

Fern Silva

Sound

Mike Stoltz

Language

English

Subtitles

Albanian, English

Country

United States