Accessibility Links

Rrugës së babait - Father’s path (2021)

Documentary 7min

Faton and Fatlind are some of the many children of the martyrs of freedom in our country. Coming from a family that gave Kosovo soldiers for 4 generations in a row, Fatlind continues the tradition by serving in the Kosovo Army, but always looking up to his martyred father.

Special thanks to the Haxhaj Family, particularly to Xhemajli Haxhaj, the father of Haxhi Haxhaj martyr.

Fatoni dhe Fatlindi janë disa nga fëmijët e shumtë të dëshmorëve të lirisë në vendin tonë. Duke ardhur nga një familje e cila i dha Kosovës ushtarë për 4 gjenerata me rradhë, Fatlindi e vazhdon traditën duke shërbyer në Ushtrinë e Kosovës, por gjithmonë duke kujtuar babain e tij dëshmor.

Falenderime të veçanta për Familjen Haxhaj posaçërisht për Xhemajli Haxhaj, babain e dëshmorit Haxhi Haxhaj.

Director

Alba Cikaqi

Producer

DokuFest

Cinematographer

Alba Cikaqi

Editor

Gazmend Bajri

Sound

Alba Cikaqi

Language

Albanian

Subtitles

English

Country

Kosova