Accessibility Links

Sigurimi (2021)

Documentary 29min

From 1944 to 1990 Albania suffered from the dictatorship of Hoxha, which turned Albania into an extremely isolationist, Stalinist, anti-revisionist and communist state. At that time, the communists, currently three million people, built 750,000 bunkers. The bunkers are everywhere: in cities, yards, cemeteries and playgrounds across the country. After communism, the bunkers were used in different ways by the albanian citizens: they became pizzerias, bars, museums and hostels. The bunkers are used symbolically in the film, to report what is left of the communist dictatorship.

Nga viti 1944 deri më 1990 Shqipëria ka vuajtur nga diktatura e Enver Hoxhës, i cili e ktheu Shqipërinë në një shtet skajshmërisht të izoluar, stalinist, anti-revizionist dhe komunist. Në atë kohë, komunistët, aktualisht tre milionë njerëz, ndërtuan 750,000 bunkerë. Bunkerët janë gjithandej: në qytete, oborre, varreza dhe sheshe lojërash nëpër mbarë vendin. Pas komunizmit, bunkerët u përdorën në mënyra të ndryshme nga qytetarët shqiptarë: ata u bënë piceri, bare, muze dhe hotele. Bunkerët përdoren simbolikisht në këtë film, për të raportuar atë që ka mbetur nga diktatura komuniste.

Director

Luigjina Shkupa

Producer

HFF Münich

Cinematographer

Teresa Renn

Language

Albanian

Countries

Germany, Albania