Accessibility Links

Sun Dog (2020)

Fiction 20min

Fedor is a young locksmith in Murmansk, a frozen city in the obscurity of the Russian Arctic. Client after client, he roams through the alleys of concrete animated by a fantasy that isolates him from the city and its population. His dreams corrode his relation to reality and open the door to a phantasmagoric universe; a second sun is rising above the Russian Arctic.

Fedori është një bravandreqës në Murmansk, qytet i ngrirë në errësirën e Arktikut Rus. Klient pas klienti, ai bredh nëpër rrugicat e betonit të animuara nga fantazia që e izolon atë nga qyteti dhe popullata. Ëndrrat e tij i gërryejnë marrëdhëniet e tij me realitetin dhe i hapin derën një universi fantazmagorik; një diell i dytë po lind mbi Arktikun Rus.

Director

Dorian Jespers

Cinematographer

Arnaud Alberola

Cinematographer

Dorian Jespers

Editor

Omar Guzman

Sound

Thomas Becka

Languages

English, German, Russian

Subtitles

Albanian, English

Countries

Belgium, russia