Accessibility Links

The Best City Is No City At All - Die beste Stadt ist keine Stadt (2019)

Documentary 15min

A young man sitting in a rusted hangar and playing the guitar. An abandoned wooden church that is no longer needed and has been moved to the outskirts of the growing city as a temporary cultural use. Kindergarten children who talk in a circle of chairs what they are not doing at the moment. In his essay film “The best city is not a city”, Christoph Schwarz mixes multiple perspectives on Vienna’s largest urban expansion area. What they have in common is sentimental criticism of growth and a romantic refusal to progress in the face of the impending ecological collapse, which seems more credible to us than any happy ending. (Daniel Bleninger)

Një djalë i ri rri ulur në një hangar të ndryshkur dhe luan në kitarë. Një kishë e braktisur druri që nuk nevojitet më dhe është zhvendosur në periferi të qytetit në rritje si objekt kulturor i përkohshëm. Fëmijët e kopshtit që flasin në një rreth karrigesh atë që nuk po bëjnë për momentin. Në filmin e tij eseistik “The best city is not a city”, Christoph Schwarz përzien disa pamje të hapësirës më të madhe urbane të Vjenës. Çka kanë të përbashkët është kriticizmi sentimental i rritjes dhe në refuzim romantik për të përparuar në kuptimin e pengimit të shkatërrimit ekologjik, i cili duket më i besueshëm se sa ndonjë fund i lumtur. (Daniel Bleninger)

Language

German

Subtitles

Albanian, English

Country

Austria