Accessibility Links

The Flowers are Gone - Lulet mungojn (2020)

Documentary 15min

In a small village called Drisht there are left very few people due to immigration. One of them is an elderly woman who is living her reality away from those she loves the most. Although the village and its people look like abandοned, nature is growing at its best and providing people with wealth.

Në një fshat të vogël të quajtur Drisht për shkak të migrimit kanë mbetur shumë pak njerëz. Një nga ta është një plakë e moshuar që jeton realitetin e saj larg atyre që ajo i do më së shumti. Edhe pse fshati dhe njerëzit e tij duken si të braktisur, natyra po rritet në formën e saj më të mirë dhe po u jep njerëzve begati.

Language

Albanian

Countries

Albania, Greece