Accessibility Links

The Gig Is Up (2020)

Documentary 1h 29m

From delivering food and driving ride shares to tagging images for AI, millions of people around the world are finding work task by task online. The gig economy is worth over 5 trillion USD globally, and growing. And yet the stories of the workers behind this tech revolution have gone largely neglected. Who are the people in this shadow workforce? THE GIG IS UP brings their stories into the light. Lured by the promise of flexible work hours, independence, and control over time and money, workers from around the world have found a very different reality. Work conditions are often dangerous, pay often changes without notice, and workers can effectively be fired through deactivation or a bad rating. Through an engaging global cast of characters, THE GIG IS UP reveals how the magic of technology we are being sold might not be magic at all.

Nga dërgimi i ushqimit dhe vozitja e udhëtimeve të përbashkëta deri te etiketimi i fotografive për AI, miliona njerëz përreth botës po gjejnë punë duke u ngarkuar online. Ekonomia e punëve afatshkurtra globalisht vlen mbi 5 trilionë dollarë, dhe po rritet. Dhe megjithatë historitë e punëtorëve prapa këtij revolucioni teknologjik janë neglizhuar shumë. Kush janë njerëzit në këtë vend pune në hije? THE GIG IS UP sjell në dritë historitë e tyre. Të joshur nga premtimi për orar fleksibil pune, pavarësi, dhe kontroll të kohës dhe parave, punëtorët nga e mbarë bota kanë gjetur një realitet krejt ndryshe. Kushtet e punës janë shpesh të rrezikshme, pagesa shpesh ndryshon pa njoftim, dhe punëtorët mund të pushohen efektivisht përmes çaktivizimit apo vlerësimit të keq. Përmes një kaste tërheqëse globale të personazheve, THE GIG IS UP shpalos se si magjia e teknologjisë e cila na shitet ne mund të mos jetë fare magjike.

Director

Shannon Walsh

Producer

Ina Fichman

Cinematographer

Étienne Roussy

Language

English

Countries

Canada, France