Accessibility Links

The Mushroom Speaks (2021)

Documentary 1h 30m

THE MUSHROOM SPEAKS explores the healing qualities of fungi and their ability to regenerate. This personal journey takes on a walk alongside parasites, symbionts and decomposers offering ideas of both interconnectedness and collaboration. Driven by a vision of resistance, the encounters seek possibilities of renewal and question what connects us when the world seems to be falling apart. With mushrooms and their allies the film invites to imagine a myco-cultural ®evolution. What if the fungus could help us address and radically change our relationship to this world?

THE MUSHROOM SPEAKS eksploron cilësitë shëruese të kërpudhave dhe aftësinë e tyre për tu rigjeneruar. Ky udhëtim personal na merr në një shëtitje përgjatë parazitëve, simbiontëve dhe shpërbërësve duke ofruar ide edhe të ndërlidhjes edhe të bashkëpunimit. I udhëhequr nga vizioni i rezistencës, pjesëmarrësit kërkojnë mundësi ripërtëritje dhe pyesin çka na lidh ne kur bota duket se po shkatërrohet. Me kërpudhat dhe aleatët e tyre filmi na fton të imagjinojmë ®evolucionin miko-kulturor. Çka nëse kërpudhat do të mund të na ndihmonin të adresojmë dhe të ndryshojmë në mënyrë radikale marrëdhënien tonë me këtë botë?

Director

Marion Neumann

Producer

Luc Peter

Cinematographer

Marion Neumann

Languages

German, Japanese, English

Subtitles

Albanian, English

Country

Switzerland