Accessibility Links

The White Sheets - Çarçafët e bardhë (2020)

Documentary 5min

Based on Maks Velo’s novel, a famous Albanian artist, architect and writer. Maks Velo was sentenced to 10 years in prison in 1978 for “agitation and propaganda” against the communist regime in Albania, in the Spaç labor camp. The artist returns to visit the camp after the fall of communist regime and wrote his reflections about his feelings on the novel “The sheets were missing”.

Bazuar në romanin e Maks Velo, piktor, arkitekt dhe shkrimtar i shquar shqiptar. Maks Velo u dënua me 10 vjet burg në vitin 1978 për “agjitacion dhe propagandë” kundër regjimit komunist në Shqipëri, në kampin e punës të Spaçit. Artisti kthehet për të vizituar kampin pas rënies së regjimit komunist dhe i shkroi reflektimet për ndjenjat e tij në romanin “Çarçafët mungonin”.

Director

Pandeli Ceco

Producer

Pandeli Ceco

Cinematographer

Pandeli Ceco

Editor

Pandeli Ceco

Sound

Pandeli Ceco

Language

Albanian

Country

Albania