Accessibility Links

Those Who Drown Cling to Foam - Kush mytet kapet për shkume (2020)

Animation 4min

The animation Those Who Drown Cling to Foam shows that war can be a solitary experience. Amidst bomb strikes, a woman has her daily battles for food and survival. She roams the empty cityscapes that are disappearing day in and out with each bomb that falls.

Animacioni Those Who Drown Cling to Foam tregon se lufta mund të jetë përvojë vetmitare. Në mes të sulmeve me bombë, një grua përjeton luftën e saj të përditshme për ushqim dhe mbijetesë. Ajo bredh peizazheve të zbrazura të qytetit që po zhduken dita ditës me secilën bombë që bie.

Director

Urtina Hoxha

Producer

CHWB Kosovo

Animator

Edvin Susuri

Animator

Urtina Hoxha

Sound

Veton Bytyqi

Language

Albanian

Country

kosova