Accessibility Links

Time (2021)

Documentary 6min

Saving people from drowning, life and the true perception of the flowing of time like the river Drini, reflected by a 96 year old man.

Shpëtimi i njerëzve nga mbytja, jeta dhe perceptimi i vërtetë i rrjedhës së jetës sikurse lumi Drin, reflektuar nga një plak 96 vjeçar.

Director

Endri Maloku

Producer

DokuFest

Cinematographer

Endri Maloku

Editor

Gencer Tatar

Sound

Endri Maloku

Language

Albanian

Country

Kosova