Accessibility Links

To the Dusty Sea - À la Mer Poussière (2020)

Animation 13min

Left alone in the deepest of the summer, Malo and Zoe are trying their best to catch their mother’s elusive eye.

Të lënë vetëm në pikë të verës, Malo dhe Zoe po bëjnë më të mirën që munden për ti kapur syri bishtnues i nënës së tyre.

Director

Héloïse Ferlay

Producer

Héloïse Ferlay

Cinematographer

Héloïse Ferlay

Language

French

Subtitles

Albanian, English

Country

France