Accessibility Links

Tongue free, Tongue tied - Goje ka, Goje ska (2020)

Documentary 11min

A short documentary focusing on the narratives and lives of 5 different women of different generations, offering an anthropological overview of traditions, customs and gender relations in Kosovo.

Një dokumentar i shkurtër që fokusohet në rrëfimet dhe jetët e pesë grave të gjeneratave të ndryshme, duke ofruar një pasqyrë antropologjike të traditave, zakoneve dhe marrëdhënieve gjinore në Kosovë.

Director

Valmira Rashiti

Producer

Eljesa Beka

Producer

Alush Gashi

Producer

Ilir Hasanaj

Cinematographer

Blend Bytyqi

Sound

Redon Kika

Language

Albanian

Country

kosova