Accessibility Links

Uncle Thomas, Accounting For the Days - Tio Tomás, A Contabilidade Dos Dias (2019)

Animation 13min

From Regina’s personal and visual memories, a tribute to her uncle Thomas, a humble man with a simple and anonymous life. This is my acknowledgment how one does not have to be somebody to become exceptional in our life.

Nga kujtimet personale dhe vizuale të Reginas, një dedikim xhaxhait të saj Thomasit, një burrë modest me një jetë të thjeshtë dhe anonime. Ky është pranimi im se si dikush nuk ka pse të jetë dikush për tu bërë i veçantë në jetën tonë.

Director

Regina Pessoa

Producer

Julie Roy

Producer

Abi Feijó

Animator

Alexandre Braga

Animator

André Marques

Animator

Dale Hayward

Animator

Marc Robinet

Animator

Nils Delot

Animator

Regina Pessoa

Animator

Sylvie Trouvé

Editor

Abi Feijó

Language

Portuguese

Subtitles

Albanian, English

Countries

Portugal, Canada, France