DokuFest’s film programme features 150 films that will be available to watch online. For all film enthusiasts, there’s a wonderful array from around the world to be viewed from 7-25 August.

Our official selection of competition films for 2020 includes 90 films across 8 competing categories, this year with the TRUTH as an extra category. Competitions will be available online from 7-15 August.

Our curated programmes feature films from all the world in the following strands: View from the World, Disorder: Music on Film, Shadowplay: Film on Film, EFA Shorts (available from 7-25 August) Future is Here and DokuKids (8-16 August). Other Special Programmes will be available to watch from 16-25 August.

Our films from 2020 selection will be accessible in 4 ways:

SINGLE FILMS - 2€

You can watch any available individual film/doc from:

 1. International Docs Feature
 2. Balkan Docs
 3. Human Rights Docs
 4. Green Docs
 5. Truth
 6. View from the World
 7. Disorder: Music on Film
 8. Shadowplay: Film on Film

FILM PACKAGES - 2€

We have complied 17 film packages combined from the following strands: 5 packages from International Shorts films, 2 regional packages from National films plus 2 special packages from National films available only for Germany and Switzerland. 2 packages from Balkan docs films and 2 packages from International Docs Shorts films and 1 from Green Docs film selection.

BUNDLES

Each film from each category has a special bundle. Weekend bundles. Family bundles. Friend bundles.

FREE FILMS

This year we are happy to screen online and for free our FUTURE IS HERE programme, featuring 8 films that will be available worldwide, from 7-25 August. 3 packages from EFA shorts will also be available for free from 7-25 August.

DOKUKIDS

12 films will be available to watch for free regionally, available in Kosovo, Albania, Macedonia and Serbia.

TICKETING GUIDELINES

Films will be available to watch from 7-25 August, with the competitions available until the 15th of August. All films are available to watch to a 30 hour period which begins when you start playing the film you have purchased. You can buy a film, and watch later from your ‘Library’ which can be found in the top right ‘Signed In As’ dropdown menu.

We expect that some films will sell out faster. There are a limited number of views available for each film. Once a film sells out, it will no longer be possible for viewers to watch the film on Library unless you are already in your watch period, had purchased it as a single film prior to the sell-out or the film is part of a curated programme.

*QUESTIONS?*

In case you have any questions regarding the films screening online on our platform, please click here.

For questions that haven’t been answered or if you need a specific answer, please contact us at support@dokufest.com, on the mobile phone: +383 49 629 679 (accessible on Viber + WhatsApp) or directly at our website chat.

We will be available for you from 09 am to 20 pm.


BILETAT

Programi filmik i DokuFest-it përfshin 150 filma që do të jenë të disponueshëm për tu shikuar online për edicionin e parë digjital. Për të gjithë entuziastët e filmit, ekziston një gamë e gjerë e filmave nga e mbarë bota për tu shikuar nga 7 deri më 25 gusht.

Përzgjedhja zyrtare e filmave në garë për vitin 2020 përfshin 90 filma nëpër 8 kategori garimi, me kategorinë shtesë TRUTH. Garat do të jenë të disponueshme online nga 7 deri më 15 gusht.

Programet e kuruara përfshijnë filma nga e mbarë bota në grupet: View from the World, Disorder: Music on Film, Shadowplay: Film on Film, EFA Shorts, Future is Here dhe DokuKids. Filmat nga Programi Special do të jetë e mundur të shikohen nga 7 deri më 25 gusht.

Filmave nga përzgjedhja e vitit 2020 do të mund tu qaseni në 4 mënyra:

NJË FILM - 2€

Mund të shikoni secilin film/dokumentar që është në dispozicion nga:

 1. International Docs Feature
 2. Balkan Docs
 3. Human Rights Docs
 4. Green Docs
 5. Truth
 6. View from the World
 7. Disorder: Music on Film
 8. Shadowplay: Film on Film

PAKO E FILMAVE - 2€

Ne kemi kombinuar 17 pako të filmave nga rrymat në vijim: 3 pako nga EFA Shorts, 5 pako nga filmat International Shorts, 2 pako rajonale nga filmat e kategorisë National plus dy pako speciale të filmave të kategorisë National vetëm për Gjermaninë dhe Zvicrën. 2 pako nga filmat Balkan Docs dhe 2 pako nga filmat International Docs Shorts dhe n1 nga përzgjedhja e filmave Green Docs.

**GRUMBULL FILMASH **

Secili film nga secila kategori ka një grumbull të veçantë ku bënë pjesë. Pakoja e Fundjavës. Pakoja Familjare. Pakoja e Shoqërisë.

**FILMAT FALAS **

Këtë vit kemi kënaqësinë të shfaqim online pa pagesë programin FUTURE IS HERE, që përfshin 8 filma që do të jenë të disponueshëm në mbarë botën, nga 7 deri më 25 gusht.

DOKUKIDS

12 filma do jenë të disponueshëm për tu shikuar falas në Kosovë, Shqipëri, Mal të Zi, Maqedoni dhe Serbi.


UDHËZIME PËR BILETA

Filmat do të jenë në dispozicion për tu parë nga 7-25 gusht, me kategoritë në garë deri më 15 gusht. Të gjithë filmat janë në dispozicion për tu parë në një periudhë 30 prej orësh e cila fillon kur filloni të luani filmin që keni blerë. Ju mund të blini një film dhe ta shikoni atë më vonë në ‘Library’, e cila mund të gjendet në menynë e sipërm në të djathtë ‘Signed In As”.

Ne presim që disa filma të shiten më shpejt. Për secilin film ka një numër të kufizuar shikimesh në dispozicion. Sapo një film të shitet, nuk do të jetë më e mundur që shikuesit të shikojnë filmin në ‘Library’, nëse nuk jeni tashmë në periudhën tuaj të shikimit, apo e keni blerë atë si një film të vetëm para shitjes ose filmi është pjesë e një programi të kuruar.

PYETJE?

Në rast se keni pyetje në lidhje me filmat që shfaqen në platformën tonë online, ju lutemi klikoni këtu.

Për pyetjet që nuk u janë përgjigjur apo nëse ju duhet përgjigje specifike, ju lutem na kontaktoni në support@dokufest.com, apo në telefonin mobil: +383 49 629 679 (përmes Viber + WhatsApp) apo direkt në bisedën e uebsajtit.

Do jemi në dispozicionin tuaj nga ora 09 paradite deri në orën 20 të mbrëmjes.